akcije /radovi

projektiprojekti.htmlprojekti.htmlshapeimage_1_link_0

KOPRIVNICA , 2008.

SUBOTICA, 2009

SARAJEVO,  2010

LJUBLJANA,  2011

Marijan Molnar: Zabranjene fotografije

Zoran Pavelić: Kozomov u akciji

Vlatko Vincek: Reality-transfer

Zoran Pavelić: Kolibri, Umetničke novine

Marijan Molnar: 1.Gađanje umjetnika, 2. Hodanje po EU jajima

Marijan Molnar: “Za demokratizaciju umjetnosti!. nova akcija

Zoran Pavelić: 1. Umjetničke-dijeljenje novina,

2. Artist

Vlatko Vincek: Umjetnost ...

Kata Mijatović: Zbor, PLEH statement

Marijan Molnar

Privatne /slovenske/ poruke, Šibice

Zoran Pavelić: 1. Umetnost je slovenska beseda, 2. Artist, 3. Pleh light

Vlatko Vincek: Ubiti oca