Umjetnička organizacija PLEH neprofitna je pravna osoba, registrirana pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za obavljanje različitih umjetničkih djelatnosti. Osnovali su je 2007. slijedeći hrvatski umjetnici:  Marijan Molnar, Kata Mijatović, Vlatko Vincek, Zoran Pavelić.


PLEH je svoju programsku djelatnost usmjerio na promidžbu, produkciju i izdavačku djelatnost vezanu uz vizualno multimedijalno stvaralaštvo, te na umjetničku suradnju i razmjenu sa drugim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, udrugama i institucijama na polju suvremene umjetnosti, s naglaskom na međunarodnoj suradnji.

U okviru takvog programa PLEH je pokrenuo više projekata.

projektiprojekti.htmlprojekti.htmlshapeimage_1_link_0