PLEH je 2008 godine otpočeo projekt,  pod nazivom  '' PLEH na periferiji ''.Osnovna namjera ovog projekta je prezentiranje i promicanje suvremenog likovnog i multimedijalnog stvaralaštva (putem izložbi, performansa, umjetničkih akcija intervencija, i drugih oblika umjetničkog djelovanja), - isključivo u manjim mjestima, gradovima, naseljima ili selima, lokacijama koje se uvjetno  rečeno nalaze na  periferiji. Projekt uključuje gostovanja i suradnju s drugim umjetnicima, edukativne radionice, predavanja i povezivanje sa lokalnim udrugama i institucijama. U okviru tog projekta PLEH je tokom mjeseca lipnja 2008. realizirao izložbu /akciju u Koprivnici pod nazivom '' PLEH u Koprivnici''/ Galerija S, i  '' PLEH u Subotici '', u suradnji sa galerijom ''dr. Vinko Perčić''2009.godine.

koprivnica, 2008. /koprivnica_1.htmlkoprivnica_1.htmlshapeimage_1_link_0
projektiprojekti.htmlprojekti.htmlshapeimage_2_link_0