sarajevo, 2010./projekt

projektiprojekti.htmlprojekti.htmlshapeimage_1_link_0

Pleh u Sarajevu- Za demokratizaciju umjetnosti!

Charlama Depot Gallery,

Otvorenje 25. juna 2010 u 20 sati.

CENTAR SKENDERIJA, SARAJEVO

charlama.galery@gmail.com

Izložba PLEH u Sarajevu – Za demokratizaciju umjetnosti!, odvija se u okviru novog projekta,

umjetničke grupe PLEH/ PLEH i REFERENCE kojim se istražuju i preispituju umjetničke

koncepcije, umjetničke osobnosti i pojave koje su obilježile povijest suvremene umjetnosti u

regiji a i šire. Za izložbu u Sarajevu, PLEH je kao osnovnu pokretačku ideju preuzeo rečenicu

/ umjetnički statement: ‘’Za demokratizaciju umjetnosti ‘’, iz 1979. iz serije radova, konceptualnog

umjetnika, člana grupe PLEH, Marijana Molnara, koji je 80.tih djelovao i surađivao sa

umjetnicima okupljenim oko Galerije PM i Galerije Poodrom u Zagrebu.

Izborom radova unutar izložbe, koji u širem smislu korespondiraju sa navedenom rečenicom,

PLEH će revitalizirati i aktualizirati značenje ovog umjetničkog statementa